Sarana & Prasarana Penyandang Disabilitas

4. Bidang Miring (Ramp)

11. Jalur Difabel